Opdrachtperiode: februari 2017 en oktober 2017

Ester heeft de organisatie leren kennen als VAPA, hét opleidingscentrum van en voor de Nederlandse papier-, karton- en golfkartonbranche. Al ruim 29 jaar richt VAPA zich op de opleidingsbehoeften van deze sector in Nederland en België. De omgeving is de laatste jaren in ontwikkeling/verandering en VAPA dient zich aan die veranderingen aan te passen om bestaanswijze te blijven houden. Vraag aan Versterker/Ester was een bijdrage te leveren aan het veranderproces (transitieproces) van VAPA. Ester heeft in februari 2017 twee hei-sessies met de drie initiatiefnemers georganiseerd/gefaciliteerd met als output een duidelijke visie en (op hoofdlijnen) een plan om de visie te operationaliseren. Hoogste prioriteit kreeg het omturnen van de stichting naar een coöperatie, met een nieuwe identiteit.

In juni is de coöperatie Human Factory opgericht en in oktober heeft Ester met de drie eigenaren (nu dus: leden) wederom een meeting georganiseerd en gefaciliteerd om te bespreken:

  • wat de status is van Human Factory (update ten opzichte van vorige sessie)
  • welke zaken tot het einde van het jaar gedaan moeten worden (overzicht maken en prioriteiten stellen)
  • welke doelen Human Factory stelt voor 2018 en welke activiteiten dan gedaan moeten worden

In 2018 zal naar waarschijnlijkheid wederom een meeting worden gepland. Het zijn prettige en nuttige momenten om even uit de dagelijkse gang van zaken te stappen en te toetsen of de visie nog scherp voor ogen is. En als aanpassingen nodig zijn (de wereld is immers constant in verandering), is dat het perfecte moment om daar die diepte over in te kunnen gaan.

Joris Spaan, Eigenaar Human Factory 
Human Factory en Versterker/Ester hebben een grote klik. Ester heeft een open, kritische blik en ziet altijd mogelijkheden tot samenwerken. Zij met ons (vice versa) en wij met onze klanten (vice versa). Ester heeft ons geholpen te denken vanuit toegevoegde waarden voor onze klanten. Wat is onze meerwaarde of zou dat moeten zijn. Ze faciliteert niet alleen onze hei-sessies, maar levert ook een sterke inhoudelijke bijdrage. Zo stelt ze steeds de vraag of activiteiten passen bij de de eerder geformuleerde doelen en kernwaarden. Zo nee, is ze streng hoor en gaan we eerst het gesprek aan of we het echt wel/niet moeten doen. Dat houdt ons super scherp en kunnen we goed gebruiken.