Wat is Versterker

“Ik hoor en zie wat een bedrijf sterker kan maken en wat remmend werkt. Dit vertaal ik in advies en praktische oplossingen. Die voer ik het liefst ook uit. Om zo samen te werken aan groei, van mensen en organisaties. Kortom: ik ben van toegevoegde (versterkende) waarde en doe dat met veel plezier!”

Versterker is Ester van Heuven. Nu werk ik nog alleen, in de toekomst is samenwerking met mede-versterkers niet uitgesloten. Sterker: ik geloof in de kracht van samenwerking. Is overigens niet altijd gemakkelijk maar levert wel een beter eindresultaat op. Ik ben in te zetten op het brede gebied van management-thema’s met voorkeur voor strategie, analyse, marketing & sales, HR, coachen & leidinggeven. Eigenlijk alles met betrekking tot (veranderen/verbeteren/anticiperen van) processen en/of mensen binnen organisaties. En doe dat op persoonlijke, ondersteunende, kritische, out of the box, vernieuwende en leuke wijze. En altijd samen. Met de opdrachtgever en met mensen die mij inspireren.

Wat doet Versterker
De bedrijfsnaam geeft aan wat ik doe: versterken. Ik ben een aanvullende kracht en kan directeuren/managers (zijnde op de voorgrond) ondersteunen en versterken (zijnde op de achtergrond) om de business beter te maken. Zowel via persoonlijke aandacht (coaching/sparring) als door het adviseren over en aanpakken van hiaten/hickup’s in de bedrijfsvoering. Ik zet daarbij mensen in hun kracht, maak van iets kleins iets groots en geef een stem/geluid aan dingen in organisaties die niet lekker lopen (in de brede zins des woords) die ik daarna natuurlijk kan aanpakken/fixen. Kortom: ik versterk!

Wie kan versterkt worden (klanten)
Alle mensen/organisaties die versterkt willen worden, kan ik versterken (klinkt als een cirkelredenering). MKB-bedrijven maken het meest gebruik van mijn dienstverlening. Dit zijn organisaties die creatief en flexibel om willen gaan met inzet van ervaren capaciteit, mede door beperkte omvang van de organisatie en de beperking van financiële middelen. Ook zijn dit organisaties waar ik werkervaring in heb opgedaan en waar ik een uitgebreid netwerk in heb.

Hoe werkt Versterker (businessmodel)
Wat kost mijn dienstverlening? Beter is te praten over wat levert het op. Als je mij inzet gaat de business daarna beter. Ik los dingen op en maak organisaties sterker. En de opbrengsten.. daar deel ik graag in mee. Ik doe aan standaardtarieven (omdat het nu eenmaal zo werkt en bedrijven vooraf zekerheid willen), maar streef ernaar om per opdracht een model te bepalen waar zowel de klant als ikzelf de vruchten plukken van de bereikte resultaten. Kan op korte termijn, kan op lange termijn. Samen delen in de opbrengsten/winsten (en dus ook teleurstellingen/verliezen). Daar is mijn model op gebaseerd. Uiteraard zijn de afspraken duidelijk als de opdracht start en mogen er geen (negatieve) verrassingen zijn bij de eindafrekening.[/fusion_text][/one_full][/fullwidth]