versterkt SURFmarketOpdrachtperiode: september 2016 – heden

Hoera. Een mijlpaal. Vanaf september 2016 is Ester 100% beschikbaar vanuit haar bedrijf Versterker en naast de opdracht bij OfficeSpecialisten (gestopt per juli 2017) start ze voor drie dagen in de week als interim procesmanager/manager Vendor Management (na her-organisatie per 1 september 2017: manager ICT-Inkoop en manager Content-Inkoop) bij SURFmarket. De functie bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • Processen op orde brengen, structuur aanbrengen in het team, helderheid over de taken en verantwoordelijkheden;
  • Coachen en inspireren van de teamleden, inzetten vanuit hun kracht;
  • Waarnemen van de lopende managementtaken.

Een kolfje naar haar hand. Maar geen gemakkelijke. Vendor Management is de corebusiness en moet aansluiten op de meerjarige ambitie van SURFmarket om de ICT-marktplaats excellent te laten functioneren. Daarbij is een rechtmatig, transparant en succesvol contractportfolio een essentiële voorwaarde. Thema’s als aanbestedingen, juridische kaders, clouddiensten, privacy & security maken dat de gehele dienstverlening verandert en in een nieuw perspectief gezet moet worden.

Hoe pakt Versterker dit aan? Door veel te sponzen (lees: vragen, zien, luisteren, lezen), analyseren, reflecteren (alleen en samen), opschrijven, kaderen en keuzes maken. En wanneer is de opdracht geslaagd? Als we samen hebben kunnen realiseren dat de corebusiness van SURFmarket een voorbeeldfunctie voor de organisatie is. Processen lopen als een zonnetje, collega’s gaan blij naar hun werk (en/of weten waar ze aan toe zijn), de afdeling laat verder in het proces de kassa’s rinkelen, vendors zijn trots om verbonden te zijn aan SURFmarket en bovenal: alle klanten (leden van de coöperatie) hebben het maximale voordeel door hun samenwerking met SURFmarket!

Jan Bakker, managing director SURFmarket
SURFmarket is de laatste tijd enorm gegroeid. Alleen al het laatste jaar is ons personeelsbestand met 35% toegenomen. Toen ik daar in de zomer met Ester over sprak hoorde ik mezelf antwoorden op haar vraag hoe het nu gaat, ‘breek me de bek niet open’. Groei is mooi/noodzakelijk, maar brengt ook onrust met zich mee. En behoefte aan structuur. Gezien de ontwikkelingen vanuit de markt was SURFmarket op zoek naar iemand die gestructureerd kan denken, beslissingen kan nemen, de materie snapt, het niet moeilijker maakt dan het al is en er de lol in houdt. Ester vind ik daarom geschikt voor de opdracht die er ligt. Ik weet dat ze het kan. Eerder heb ik met haar samengewerkt en ken haar werkwijze. En haar persoon. Ik verheug me op haar inzichten/analyses en energie die ze meebrengt. En kan niet wachten op het moment later in de tijd dat we kunnen terugkijken op een periode waarin we samen grote en mooie stappen hebben gezet naar een excellent Vendor Management.